Autovia.sk

Autovia.sk

Vek 18 – 24 11% 11% 25 – 34 23% 23% 35 – 44 19% 19% 45 – 54 17% 17% 55 – 64 15% 15% 65+ 12% 12% Mobile vs. Desktop % Mobil % Desktop Návštevnosť Aktuálne dáta Google Analytics / IAB monitor 04/2020 180K PV denne 19K RU denne 5M PV mesačne...
Autobazar.sk

Autobazar.sk

Vek 18 – 24 13% 13% 25 – 34 26% 26% 35 – 44 20% 20% 45 – 54 16% 16% 55 – 64 14% 14% 65+ 9% 9% Mobile vs. Desktop % Mobil % Desktop Návštevnosť Aktuálne dáta Google Analytics / IAB monitor 04/2020 300K PV denne 31K RU denne 2M PV mesačne...
Autobazar.eu

Autobazar.eu

Vek 18 – 24 10% 10% 25 – 34 25% 25% 35 – 44 20% 20% 45 – 54 17% 17% 55 – 64 14% 14% 65+ 11% 11% Mobile vs. Desktop % Mobil % Desktop Návštevnosť Aktuálne dáta Google Analytics / IAB monitor 04/2020 1,5M PV denne 100K RU denne 15M PV...